Zagadnienia : Błędy Wf

t. 23

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W Wf partia l.r. jest w 2. połowie taktu źle podpisana w stosunku do pr.r. – ostatnia ósemka fis wypada już pod punktowaną ósemką cis3. Niedokładność poprawiono w Wn i Wa, a znak wskazujący właściwą synchronizację wpisany jest w WfH.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Znaki synchronizacji , Dopiski WfH

t. 39

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W ostatniej tercji na 3. ćwierćnucie taktu w Wf (→Wn1Wn2) brak  przywracającego e2. Wa i Wn3 mają poprawną notację, znak został też dopisany w WfS. W prowadzonych tercjami liniach melodycznych błędy tego typu zdarzały się Chopinowi dość często – por. np. t. 88 i 90 tej części Koncertu, a także Etiudę gis op. 25 nr 6, t. 12 czy Mazurek E op. 6 nr 3, t. 11, 13 i analog. Podobnie w t. 41.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Dopiski WfS , Błędy powtórzone Wn

t. 41

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W Wf (→Wn1Wn2) brak  przywracającego e2 w ostatniej tercji na 3. ćwierćnucie taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wn

t. 41

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Łuk Wf (→Wn1Wn2)

!!!   miniat: ta grupa 3 dwudźwięków między pauzami, tylko górna 5-linia, bez wideł.                  EZnieU (z klinikiem)

Łuk w Wa i Wn3

EZTU

..

Łuk Wf (→Wn1Wn2) to najprawdopodobniej pomyłka, toteż w tekście głównym uwzględniamy poprawkę wprowadzoną w Wa i Wn3. Możliwe, że mamy tu do czynienia ze swoistym odwróceniem znaku – sztycharz poprowadził łuk od 1. szesnastki trioli w lewo zamiast w prawo (por. podobny błąd w Koncercie f op. 21, cz. III, t. 172-173).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Odwrócenie znaku

t. 42

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..
Jako górną nutę 10. szesnastki Wf (→Wn1) ma a2 (z ); ais2 jest następnie przywrócone krzyżykiem na początku 4. miary taktu. Niewątpliwą pomyłkę sztycharza potwierdzają poprawki w trzech z czterech egzemplarzy lekcyjnych – WfS, WfJ i WfH. Odpowiednie adiustacje wprowadzono także w Wa i późniejszych Wn – w Wn2 zmieniono błędny  na , a w Wa i Wn3 usunięto oba znaki.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Dopiski WfS , Dopiski WfJ , Błędy powtórzone Wn , Dopiski WfH