Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 39

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W ostatniej tercji na 3. ćwierćnucie taktu w Wf (→Wn1Wn2) brak  przywracającego e2. Wa i Wn3 mają poprawną notację, znak został też dopisany w WfS. W prowadzonych tercjami liniach melodycznych błędy tego typu zdarzały się Chopinowi dość często – por. np. t. 88 i 90 tej części Koncertu, a także Etiudę gis op. 25 nr 6, t. 12 czy Mazurek E op. 6 nr 3, t. 11, 13 i analog. Podobnie w t. 41.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Dopiski WfS , Błędy powtórzone Wn

t. 41

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W Wf (→Wn1Wn2) brak  przywracającego e2 w ostatniej tercji na 3. ćwierćnucie taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Błędy powtórzone Wn

t. 88-90

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..
 W ostatniej tercji na 3. mierze t. 88 i 90 w Wf (→Wn,Wa) brak  przywracającego cis2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa

t. 103

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

W Wf (→Wa,Wn1Wn2) nie ma  przywracającego h2 w 2. grupie przednutek i  przywracającego fis1 w ostatniej grupie l.r. Te oczywiste z harmonicznego punktu widzenia przeoczenia Chopina poprawiono tylko w Wn3 i – częściowo – w egzemplarzach lekcyjnych:  dopisany jest w WfS – w WfH.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Adiustacje Wn , Dopiski WfS , Błędy powtórzone Wn , Błędy powtórzone Wa , Dopiski WfH