Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 16

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

..

Ścieśniony zapis w Wn był, jak się wydaje, pierwotną przyczyną pogłębiających się niedokładności w oddaniu zasięgu widełek  w Wf i Wa. W tym ostatnim wydaniu znak ma postać odwróconego akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 39

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

cresc. w A

..

Źródła różnią się umiejscowieniem określenia cresc., które w kolejnych wydaniach coraz bardziej oddala się od miejsca, w którym wpisał je Chopin.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 69

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Kropki w A (→WnWf)

Kliniki w Wa

..

W 2. połowie taktu Wa ma kliniki zamiast kropek pod łukiem występujących w A (→WnWf). Jest to najprawdopodobniej dowolna adiustacja.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 71

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Dolny łuk A, interpretacja kontekstowa

Dolny łuk w Wn i Wa

Możliwa interpretacja znaku w WfJ

..

Odczytany dosłownie, łuk dolnego głosu obejmuje w A tylko 5 szesnastek, do ges2, co prawdopodobnie jest jedną z dość licznych w tej części rękopisu niedokładności. W Wn (i Wa) łuk obejmuje 6 szesnastek, a w Wf dochodzi aż do ćwierćnuty es2, co w świetle łukowania analogicznych motywów górnego głosu wydaje się najnaturalniejsze. Znak dopisany w WfJ może, lecz nie musi oznaczać łuku.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf , Dopiski WfJ