Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Tytuł i dedykacja według Wn (→Wf)

Tytuł i dedykacja A po uwzględnieniu prawdopodobnej treści strony tytułowej całego opusu (zaginionej)

Elementy dodane w Wa

..

Źródła wykazują pewne różnice w brzmieniu tytułu, zarówno całości opusu, jak i tego Nokturnu. Najdalej idącą dowolność widać w Wa, w którym dodano z pewnością nieautentyczny, sentymentalny tytuł "Les Plaintives".

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Różne tytuły

t. 1

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Prawidłowe oznaczenie metronomiczne w A (→WnWf)

Brak kropki w Wa

..

Oznaczenie metronomu w Wf wydrukowane jest niedokładnie: brak w nim znaku '=', a kropka przedłużająca wartość ćwierćnuty widoczna jest tylko w niektórych egzemplarzach. Być może z tego powodu w Wa brak kropki w oznaczeniu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Kropka staccato w A

Bez kropki w Wn (→WfWa)

Wariantowa propozycja redakcji

..

Brak kropki jest prawdopodobnie wynikiem przeoczenia sztycharza Wn. Nie można jednak całkiem wykluczyć korekty Chopina, toteż podajemy ją w nawiasie jako opcjonalną.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Wersja A (→WnWfWa)

Wersja WfFr poprawiona przez redakcję

..

Franchomme określił zapisany przez siebie w WfFr wariant rozpoczęcia Nokturnu jako „zmianę dokonaną przez autora”. Na ostatniej szesnastce w każdej grupie poprawiamy z pewnością błędne as na f.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dopiski WfFr , Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 2-3

Utwór: op. 27 nr 2, Nokturn Des-dur

Bardziej prawdopodobne odczytanie łuku A

Mniej prawdopodobne odczytanie A (→WnWfWa)

..

Koniec łuku A zapisany jest w sposób dopuszczający 2 interpretacje. W Wn (→WfWa) uznano, że łuk kończy się na ostatniej nucie t. 2. Zdaniem redakcji, łuk należy doprowadzić do as1 na początku t. 3.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A