Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 31-32

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Łuk 3-nutowy w A (→Wn)

!!!   miniat: nic.                  EZTU

Łuk 5-nutowy w Wf

Niedokładny łuk Wa

..

W tekście głównym podajemy łuk A (→Wn). W wyniku niestarannej pracy sztycharzy łuki w Wf i Wa są z pewnością błędne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Niedokładności Wa

t. 65

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Akcent długi w A

!!!   miniat: obie triole, tylko górna 5-linia, bez palcowania i łuku.                    TGTU

 w Wn1

EZnieU

 w Wf

EZnieU1

 w Wa i Wn2

EZnieU2

..

Znak w A jest typowym akcentem długim. W Wn1 przesunięto go na koniec trioli, tak iż nie wiadomo, której nuty ma dotyczyć (sztycharz uważał go zapewne za widełki ). W pozostałych wydaniach położenie i rozmiar znaku podlegały dalszym dowolnym zmianom, choć zapisy Wa i Wn2 niewiele w zasadzie odbiegają od notacji A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 98-103

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

4 akcenty długie w A i Wn2

!!!   miniat: t. 98 i 2 ćwierćnuty 99, tylko dolna 5-linia, ścieśnione.                    TGTU (4 długie 98-99 i 102-103)

Akcent długi i 3 krótkie w Wn1

długi 98

2 akcenty długie w Wf

99 i 102

2 krótkie akcenty w Wa

99 i 102

..

W tekście głównym podajemy akcenty l.r. w t. 98-99 i 102-103 według A i wzorującego się na nim Wn2. Wszystkie różnice między pozostałymi wydaniami można złożyć na karb błędów (pominięcie w Wf i opartym na nim Wa znaków w t. 98 i 103) lub niedokładności (zmiany długości akcentów). W rezultacie za zgodne z zapisem Chopina można uznać jedynie akcent w t. 98 w Wn1 i oba akcenty w Wf (t. 99 i 102), które choć na pierwszy rzut oka nieoczywiste, jeśli chodzi o rodzaj użytego akcentu, są jednak wyraźnie dłuższe od znajdujących się na tej samej stronie krótkich akcentów w t. 118.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Błędy Wf , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 114-116

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Akcenty długie w A (→WnWf)

!!!   miniat: nic.            TGTU

Krótkie akcenty w Wa

..

Akcenty długie w t. 114 i 116, wzorowo odtworzone przez Wn, w Wf nie są już tak czytelne, mimo że różnica w stosunku do krótkich akcentów w t. 118 jest wyraźna. W Wa uznano je za zwykłe, krótkie akcenty.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 152

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. III

Łuk do półnuty w A (→WnWf)

!!!   miniat: nic.               TGTU

Łuk nad triolą w Wa

..

Objęcie łukiem tylko trioli ósemkowej to niedokładność lub adiustacja Wa. Taki sam łuk dodano także w l.r. – patrz t. 145-160.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa