Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

w A (zapis dosłowny)

!!!    miniat: pasek tekstowy krojem tytułowym.  tr="Nro 10",    red="Etude Nro 10"       To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w jednym rządku na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w jednym rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: 2 nuty, tylko górna 5-linia. Tu na miniaturze ćwierćnuta es1.         Tu 2x'1' = stare TGTU

Bez palcowania w Wf (→Wn,Wa)

!!!!      Tu pusta klisza 

Wariantowa propozycja redakcji

!!!!!!!!!   NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!      to co stare tylko w nawiasie okrągłym

..

Nie jest jasne, czy brak w Wf (→Wn,Wa) dwóch pierwszych cyfr palcowania zapisanych w A jest wynikiem korekty Chopina, czy nieuwagi sztycharza. Ewentualna rezygnacja z tych wskazówek mogła się wiązać ze zmianą wartości rytmicznej przedtaktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

 w A

!!!   miniat: 3 ósemki t. 1, tylko górna 5-linia, bez palcowania i określeń tempa.     Tu  na początku taktu

Bez określenia w Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU=pusta klisza

..

Pominięcie zapisanego w A znaku  można by uważać za zwykłą pomyłkę sztycharza Wf (→Wn,Wa). Jednak konsekwencja, z jaką pominięto wszystkie znaki wskazujące lub wzmacniające dynamikę forte w pierwszych 16 taktach Etiudy (pierwsze  pojawia się wraz z nową tonacją w t. 17), sugeruje możliwość ich usunięcia przez Chopina lub przynajmniej akceptacji przez niego ich braku. W tym przypadku, w tekście głównym pozostawiamy wersję wydań bez określania wyjściowego poziomu dynamiki dla t. 1-8. Por. uwagi do t. 8 i 16.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku , Autentyczne korekty Wf

t. 1-4

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

Palcowanie A

!!!   miniat: pierwsze 3 grupy, tylko górna 5-linia, bez napisów nad i wideł.       Tu TGTU bez ostatniej '1' 

Wf

!!!      TGTU

Wn

!!!     Palce przy tych nutach, co w TGTU, ale zamiast 2-5 nad sekstami, dać same '2' pod nimi

Wa

!!!     '52-1' x6, aż do es2 na początku t. 2; '1-25' x2 na końcu t. 4 (nuta-seksta x2)

..

W tekście głównym podajemy palcowanie A dotyczące 2., 3. i 4. ósemki t. 1 (odtworzono je także w Wf i Wa) oraz dodaną w korekcie Wf (→Wn,Wa) cyfrę nad 9. ósemką. Autentyczność tych oznaczeń nie ulega kwestii, w przeciwieństwie do okrojonej, choć dającej ten sam efekt notacji Wn i uzupełnionej przez Fontanę pisowni Wa. Patrz też poprzednia uwaga.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

w A

!!!   miniat: pasek z tempem metronomicznym.      Tu półnuta z kropką=80

w Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU

..

Korygując Wf (→Wn,Wa), Chopin nieco zmniejszył tempo Etiudy. Por. idące w podobnym kierunku zmiany w Etiudzie F nr 8f nr 9.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf