Tekst główny
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład [Wa2]
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 1

Palcowanie A

!!!   miniat: 2 nuty, tylko górna 5-linia. Tu na miniaturze ćwierćnuta es1.         Tu 2x'1' = stare TGTU

Bez palcowania w Wf (→Wn,Wa)

!!!!      Tu pusta klisza 

Wariantowa propozycja redakcji

!!!!!!!!!   NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!      to co stare tylko w nawiasie okrągłym

Nie jest jasne, czy brak w Wf (→Wn,Wa) dwóch pierwszych cyfr palcowania zapisanych w A jest wynikiem korekty Chopina, czy nieuwagi sztycharza. Ewentualna rezygnacja z tych wskazówek mogła się wiązać ze zmianą wartości rytmicznej przedtaktu.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

notacja: Palcowanie

Przejdź do tekstu nutowego

.