Wa4
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład [Wa2]
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 1

 w A

!!!   miniat: 3 ósemki t. 1, tylko górna 5-linia, bez palcowania i określeń tempa.     Tu  na początku taktu

Bez określenia w Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU=pusta klisza

Pominięcie zapisanego w A znaku  można by uważać za zwykłą pomyłkę sztycharza Wf (→Wn,Wa). Jednak konsekwencja, z jaką pominięto wszystkie znaki wskazujące lub wzmacniające dynamikę forte w pierwszych 16 taktach Etiudy (pierwsze  pojawia się wraz z nową tonacją w t. 17), sugeruje możliwość ich usunięcia przez Chopina lub przynajmniej akceptacji przez niego ich braku. W tym przypadku, w tekście głównym pozostawiamy wersję wydań bez określania wyjściowego poziomu dynamiki dla t. 1-8. Por. uwagi do t. 8 i 16.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku, Autentyczne korekty Wf

notacja: Określenia słowne

Przejdź do tekstu nutowego