Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

w A

!!!    miniat: pasek tekstowy krojem tytułowym.   "6me Etude"       To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta)   Miniatury tego i następnych wariantów brać z innych etiud (z pierwszej)

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn1

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w dwóch rządkach

Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 2 rządkach

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

Bez określeń w A

!!!    miniat:   pasek z napisem Andante i metronom.     Tu pusty.

Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU

..

Określenie tempa, wraz z oznaczeniem metronomu, zostało przez Chopina dodane w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

w A (→WfWa)

!!!   miniat: pasek z napisem.     Tu TGTU (= con molto espressione)

Bez określenia w Wn

..

Brak określenia w Wn jest przypuszczalnie wynikiem przeoczenia sztycharza tego wydania. Mniej prawdopodobne choć niewykluczone wydaje się pominięcie i późniesze uzupełnienie wskazówki w Wf.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

..

Określenie legatissimo zapisane jest w A w postaci skróconej – legatiss. Podajemy rozwinięcie skrótu użyte w Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1-4

Utwór: op. 10 nr 6, Etiuda es-moll

Cztery łuki w A

!!!   miniat:   3 ostatnie 16ki w t. 1, 3 i 4, tylko dolna 5linia (ostatnie nuty bez pięciolinii i niżej, tak żeby ich laski były circa tej długości, co laski w dół poprzedniej nuty), z numerami taktów.       Tu tr=TGTU (4 łuki), ale łuk w t. 2 tylko do 11. nuty;     red=TGTU 

Dwa łuki w Wf (→Wa2)

!!!     TGTU ale tylko w t. 2-3

Dwa łuki w Wn1

!!!    jak Wf, ale w t. 3 tylko do as (uciąć!)

Trzy łuki w Wn2 (→Wn3)

!!!     Wn1 + łuk w t. 1 (jak TGTU)

Trzy łuki w Wn4 (→Wn5)

!!!    TGTU, bez łuku w t. 4

Trzy łuki w Wa3 (→Wa4)

!!!    jak Wn4-5, tylko w t. 1 łuk krótszy o 16kę (do b)

..

Każdy z czterech łuków l.r. zapisanych w A obejmuje cały takt, mimo że ze względu na niewygodny układ graficzny zapis nie zawsze jest precyzyjny. W Wf (→Wa2) odtworzono tylko dwa z nich, w t. 2-3. Podobnie w Wn1, w którym jednak łuk w t. 3 doprowadzono tylko do przedostatniej nuty, as (tę niedokładność poprawiono dopiero w Wn4 i Wn5). W późniejszych Wn i Wa dodano łuk w t. 1. W tekście głównym podajemy wszystkie łuki A, gdyż celowe usunięcie w Wf niektórych z nich jest mało prawdopodobne. Por. t. 9-10.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Adiustacje Wn