Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Bez dedykacji w KJ i WF

!!!   min: pusty pasek odpowiedniej długości

Dedykacja w Wp

!!!   NOWE TGTU (A Monsieur) bez [?]. Napis trochę w prawo

Propozycja redakcji

!!!  NOWE TGTU: A Monsieur A. Ritterich [?]. Napis w prawo, jak przy Wp

..

Osoba ani nazwisko adresata dedykacji widniejącej w Wp nie są znane chopinologom. Nie można wykluczyć, że dedykacja jest dodatkiem wydawcy – znane są przypadki samowolnego dodawania dedykacji przez wydawców nawet w utworach publikowanych za życia Chopina (przez Wessla w Londynie).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dedykacje

t. 1

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

..

Nuta f na początku utworu (przedtakt) jest w KJ zapisana jako przednutka, co z pewnością jest błędem. Świadczy o tym zarówno pauza ósemkowa dla l.r., pod przednutką nie mająca sensu, jak i zgodna wersja pozostałych źródeł, które mają w tym miejscu ósemkę. Pomyłki Ludwiki dowodzi też zapis incipitu Poloneza dokonany w sporządzonym przez nią spisie "Kompozycje niewydane".

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KJ

t. 1

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Bez określeń w KJ i Wp

w WF

!!!   Allegro ma non troppo =92  "naszymi" krojami i wielkościami czcionek

..

Określenia tempa, zarówno słowne, jak i metronomiczne, są w WF zapewne dodatkiem Fontany. Nie wyklucza to ich zgodności z intencją Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Bez znaku w KJ

!!!   Miniat: Pierwsze dwie miary taktu, całość bez widełek i akcentu nad pr.r. Tu bez forte ani piano

 w WF

!!!   forte, ale przed 2. miarą taktu

 w Wp

!!!   piano w miejscu forte z TGTU

Propozycja redakcji

..
Znak dynamiczny w Wp wygląda jak . Wydaje się jednak bardzo prawdopodobne, że w [A] było w tym miejscu , na co wskazują:
— kształt znaku, odbiegający od innych  występują­cych w Wp; dolna jego część odpowiada kształtem znakowi ;
— inne oznaczenia wykonawcze wstępu, zwłaszcza akcenty w t. 1-3 i marcato w t. 4;
— charakter, faktura, rejestr i tonacja wstępu;
— położenie znaku na laseczce 1. akordu pr.r., co mogło utrudnić jego prawidłowe odczytanie.
W WF znak dynamiczny –  – występuje dopiero przed 2. miarą taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

t. 1-3

Utwór: WN 17, Polonez B-dur

Bez oznaczeń w KJ i WF

!!!   Miniat takt 1 w całości. Klisza bez wideł w t. 1-3 (pusta)

  w Wp

!!!   TGTU

..

Podajemy widełki dynamiczne według Wp, które w tych taktach wydaje się źródłem najbardziej przez Chopina dopracowanym – por. uwagi do t. 1-2 (łuki), t. 1-3 (partia l.r.), t. 3 (partia pr.r.) i t. 4 (oznaczenia wykonawcze).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach