Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Tytuł i dedykacja w A (→Wn1)

..

Zastąpienie 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu. Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków. W Wa2 pominięto dedykację.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje

t. 1

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Początek łuku w A (→Wn)

Początek łuku w Wf (→Wa)

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf

t. 3

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

..

We wszystkich źródłach brak podwyższającego ges1 na g1. Użycie g1 pomiędzy fis1 a gis1 jest w tym kontekście tak oczywiste, że przez kilkadziesiąt lat żaden adiustator nie zauważył tego błędu. 

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy A , Ostatni znak przykluczowy

t. 4-5

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Łuk A (odczyt dosłowny)

 

Łuk A (interpretacja→WnWf)

Możliwe odczytanie łuków Wf (→Wa)

..

Ściśle rzecz biorąc, łuki w A można odczytać na dwa sposoby. Przyjęta w tekście głównym interpretacja Wn podkreśla zarówno ciągłość myśli muzycznej od początku utworu, jak i moment rozpoczęcia właściwego tematu. To samo miała najprawdopodobniej oznaczać nieprecyzyjna notacja Wf, którą jednak w Wa zinterpretowano inaczej.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A

t. 5-6

Utwór: op. 24 nr 4, Mazurek b-moll

Koniec łuku w A (→WnWfWa)

Propozycja redakcji

..

Łuk A urywa się ostatecznie niedługo za półnutą des2, widać jednak, że Chopinowi właśnie kończył się atrament w piórze, co sugeruje, że łuk miał sięgać nieco dalej. Domysł potwierdzają dłuższe łuki w analogicznych t. 8 i 10. Kwestię, czy łuki te dochodzą do szesnastki, czy do ćwierćnuty na 2. mierze taktu, rozstrzygamy na korzyść tej drugiej możliwości, gdyż są to łuki raczej frazowe niż artykulacyjne.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A