Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Dedykacja w AI

Tytuł i dedykacja w A (→Wn1)

Wf i Wn2

..

AI nie ma tytułu, a wpisana dedykacja różni się od późniejszej, którą Chopin w A (→WnWfWa) opatrzył całe opus. Zastąpienie w Wf i Wn2 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu wpisanego w A (→Wn1). Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał zresztą określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 1-5

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

..

Kasowniki ostrzegawcze przed c1 w l.r. dodano w t. 1 i 5 w jednej z ostatnich korekt Wf (→Wn). Ma je także Wa, z wyjątkiem  przeoczonego w t. 5 w Wa2 (sztycharz Wa pominął  także w t. 6, tak iż na całej dolnej pięciolinii 3. systemu nie ma znaków chromatycznych). To niewątpliwie tu potrzebne uzupełnienie prawdopodobnie pochodzi od Chopina, choć znaków nie ma w żadnym z rękopisów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Oznaczenie metronomu wraz z metrum w KG (→Wn)

!!!   miniat: tu tylko górna 5-linia, od kreski taktowej do 2. lub 3. kwarty (tyle ile wyjdzie w drugim war.), bez pp, metronom na wysokości Lento.

Oznaczenie metronomu na początku utworu w Wf i Wa

!!!   miniat: kawałek pustej pięciolinii z Lento i metronomem obok

..

Umieszczenie wskazania metronomicznego już na początku Etiudy może być wynikiem rutynowej interpretacji sztycharzy Wf i Wa, którzy nie widzieli powodu, by oddzieleć je od określenia Lento. Por. Etiudę a nr 11, t. 1-5.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 1-6

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

Intencja Chopina opatrzenia wszystkich nut basowych kropkami staccato nie ulega wątpliwości, mimo że w A nie ma ostatniej z nich (lub jest niewyraźnie zapisana). Całkowicie poprawną pod tym względem pisownię ma Wf i Wn2 (→Wn3). W pozostałych wydaniach notacja jest mniej lub bardziej niedokładna – w Wn kropki w tych taktach pominięto całkowicie, a w Wa umieszczono tylko przy niektórych nutach, raczej przypadkowo (pominięto po jednej kropce w t. 1-3 i 5-6).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 1-12

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

..

T. 1-12, oznaczone w A przez Chopina konwencjonalnym znakiem repetycji, zostały w wydaniach powtórnie wypisane. Jest to zdaniem redakcji dowolność wydawcy francuskiego, wynikająca prawdopodobnie ze względów graficznych – rozplanowania tekstu na stronach. Zdarza się w związku z tym, że analogiczne miejsca wykazują niewielkie różnice, które – wobec repetycji w A – z pewnością nie były zamierzone przez Chopina. Rozbieżności te wynikają przede wszystkim z przeoczeń i niedokładności sztycharzy, a w pewnym stopniu także z pobieżnej korekty Chopina. Ponieważ w tekście głównym zachowujemy pisownię A, w transkrypcjach pozostałych źródeł przyjmujemy dla t. 1-12 dwa sposoby oznaczania różniących się elementów w powtarzanych taktach:

  • elementy, które pojawiają się tylko za pierwszym razem umieszczamy w nawiasach okrągłych;
  • elementy, które pojawiają się tylko za drugim razem umieszczamy w nawiasach kwadratowych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa