Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Oznaczenie metronomu wraz z metrum w KG (→Wn)

!!!   miniat: tu tylko górna 5-linia, od kreski taktowej do 2. lub 3. kwarty (tyle ile wyjdzie w drugim war.), bez pp, metronom na wysokości Lento.

Oznaczenie metronomu na początku utworu w Wf i Wa

!!!   miniat: kawałek pustej pięciolinii z Lento i metronomem obok

..

Umieszczenie wskazania metronomicznego już na początku Etiudy może być wynikiem rutynowej interpretacji sztycharzy Wf i Wa, którzy nie widzieli powodu, by oddzieleć je od określenia Lento. Por. Etiudę a nr 11, t. 1-5.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 28

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Jeden pedał w KG (→Wn) i Wa3

!!!   miniat: ten takt,     tylko dolna 5-linia, bez dynamiki.      Tu tylko pierwszy z pedałów TGTU

Dwa pedały w Wf

!!!      TGTU

 w Wa1 (→Wa2)

!!!    na początku taktu, bez gwiazdki zdjęcia

..

Chopin prawdopodobnie dopisywał pedalizację tego taktu we wszystkich rękopisach edycyjnych (na pewno w KG, w którym ręka Chopina jest łatwo rozpoznawalna). Nie skoordynował jednak swoich wpisów – stąd różnice między źródłami. W tekście głównym podajemy najdokładniejsze oznaczenia Wf.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty KG

t. 45

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

..

W Wa znak  umieszczono dopiero pod półnutą e1, co z pewnością jest skutkiem niezrozumienia pisowni autentycznej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa