Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1-6

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

Intencja Chopina opatrzenia wszystkich nut basowych kropkami staccato nie ulega wątpliwości, mimo że w A nie ma ostatniej z nich (lub jest niewyraźnie zapisana). Całkowicie poprawną pod tym względem pisownię ma Wf i Wn2 (→Wn3). W pozostałych wydaniach notacja jest mniej lub bardziej niedokładna – w Wn kropki w tych taktach pominięto całkowicie, a w Wa umieszczono tylko przy niektórych nutach, raczej przypadkowo (pominięto po jednej kropce w t. 1-3 i 5-6).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 25

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Akcent długi w A (→Wn1)

!!!   miniat: nic.              TGTU

Krótki akcent w Wa i Wn2 (→Wn3)

Bez znaku w Wf

..

Akcent długi w A (→Wn1) oddano w Wn2 (→Wn3), a także w Wa, jako krótki. W Wf znak pominięto, co może być niedokładnością wynikłą przy wprowadzaniu zmian w druku (podobnie jak w przypadku kropki staccato – patrz sąsiednia uwaga).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Błędy Wf , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 26

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

W Wa1 brak  przed ges2, co w tym kontekście musi być uznane za błąd (przypuszczalnie przeoczenie).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa