Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1-5

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

..

Kasowniki ostrzegawcze przed c1 w l.r. dodano w t. 1 i 5 w jednej z ostatnich korekt Wf (→Wn). Ma je także Wa, z wyjątkiem  przeoczonego w t. 5 w Wa2 (sztycharz Wa pominął  także w t. 6, tak iż na całej dolnej pięciolinii 3. systemu nie ma znaków chromatycznych). To niewątpliwie tu potrzebne uzupełnienie prawdopodobnie pochodzi od Chopina, choć znaków nie ma w żadnym z rękopisów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 8

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

Bez kropki w KLI, Wn i Wa

!!!   miniat:    ta ćwiercnuta, tylko dolna 5-linia.  Tu pusta klisza

Kropka w Ao i Wf

!!!    TGTU

..

W tekście głównym uwzględniamy kropkę staccato, widoczną nad 1. oktawą w Ao i Wf. Trudno stwierdzić, co spowodowało brak tego znaku zarówno w Wn, jak i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 9-13

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

..

Kasowniki ostrzegawcze przed c1 w l.r. dodano w t. 9 i 13 w jednej z ostatnich korekt Wf (→Wn). Ma je także Wa, z wyjątkiem  przeoczonego w t. 13 w Wa2. Rękopisy nie mają znaków w tych miejscach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 24

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

 w Ao

!!!   miniat: 3 ostatnie miary taktu, tylko górna, bez palcowań.     Tu widły od 7. nuty do początku 12. i cresc. na dolnym ramieniu do znaków chrom. przed 13. nutą

 w Wf (→Wn

!!!!!!!  TGTU MODYFIKOWANE GENETYCZNIE  !!!!!! lewy koniec od # fis2, prawy do końce ostatniej 16-ki

 w Wa

!!!  stare TGTU przesunięte w lewo o szerokość nuty

..

Ostatnią fazę crescenda Chopin oznaczył zarówno w Wf, co podajemy w tekście głównym, jak i w Ao. W pozostałych wydaniach odtworzono znak Wf, przy czym w Wa nieznacznie go skrócono.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 32

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

Akcenty w Ao, odczyt dosłowny

Akcenty Ao, prawdopodobna interpretacja

Akcenty w Ao, możliwa interpretacja

!!!   t. 32 3x akcenty długie pod akordami.

 w Wfkor

!!!!!!  NOWE TGTU  !!!!!! jak stare, ale zacząć 16kę wcześniej,

 w Wf (→Wn)

!!!   widły od prawego końca pauzy do końca ostatniej 16ki; 

 w Wa

!!!    od 2 do g2 

..

Trzy akcenty wpisane w Ao w t. 32 są niewątpliwie krótkie, jeśli brać pod uwagę kształt znaków. Jednak ich umiejscowienie budzi wątpliwości – znaki na pewno nie odnoszą się tylko do górnego głosu, zatem przypadają na 2., 3. i 4. miarę taktu, gdzie prawdopodobnie dotyczą całych akordów. Jeśli jednak dotyczą one akordów, to takie umiejscowienie sugeruje ich niejako przedłużone działanie, co odpowiada definicji akcentów długich (por. t. 45-46). W tekście głównym podajemy jeden znak  wpisany przez Chopina – tak jak w dwóch następnych taktach – w Wfkor. W gotowym Wf (→Wn) i Wa znak ten odtworzono niedokładnie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf