Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Dedykacja w AI

Tytuł i dedykacja w A (→Wn1)

Wf i Wn2

..

AI nie ma tytułu, a wpisana dedykacja różni się od późniejszej, którą Chopin w A (→WnWfWa) opatrzył całe opus. Zastąpienie w Wf i Wn2 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu wpisanego w A (→Wn1). Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał zresztą określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 26

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Bez znaku w AI

Akcent długi w A (→Wn1Wf)

 w Wn2

Akcent krótki w Wa

..

Znak w A niewątpliwie należy odczytywać jako akcent długi i taki właśnie kształt ma odpowiedni znak w Wn1 (→Wf). W Wa znak skrócono do postaci zwykłego, krótkiego akcentu, natomiast w Wn2 wydłużono aż do końca taktu. W AI nie ma znaku, tak jak w t. 2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Akcenty długie , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 27-32

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Akcenty w AI

 i akcenty w A, odczyt dosłowny

Interpretacja kontekstowa  i akcentów w A (→Wn2)

i akcenty w Wn1 (→Wf)

Propozycja redakcji

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa , Niejasne widełki A

t. 29-33

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

 w AI

Akcenty długie w A i Wn2

Akcenty długie w Wn1 (→Wf)

Różne akcenty w Wa

..

Na 2 miarę t. 29 i 33 A ma akcenty długie pod triolą pr.r.. W Wn1 (→WfWa) przeniesiono je nad partię pr.r. (krótszy znak w t. 33 w Wa to z pewnością wynik nadinterpretacji niedokładnie zanotowanego akcentu Wf). W Wn2 powrócono do pisowni A, którą przyjmujemy do tekstu głównego.
W AI t. 29 i 33 są oznaczone jako powtórzenie t. 5 i 9, w których na 2. miarę występują  pod akordami l.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 34-35

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Bez znaku w AI

 w A

 w Wn (→Wf)

 w Wa

..

W tekście głównym podajemy znak według A. W Wn (→Wf) odtworzono go nieco niedokładnie, a w Wa jeszcze skrócono. W AI, tak jak w t. 11, znaku nie ma.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa