Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 28 nr 5, Preludium D-dur

..

Pod skreśleniem w A widać, że pierwotnym określeniem tempa było Vivace.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki A , Skreślenia A

t. 1-5

Utwór: op. 28 nr 5, Preludium D-dur

Pedalizacja w A, interpretacja kontekstowa

Pedalizacja w KF

EZnieU1

Pedalizacja w Wf (→Wa)

EZnieU2

Pedalizacja w Wn

EZnieU3

..

Różnice między źródłami to wynik błędów i niedokładności zarówno kopisty, jak i sztycharzy Wf i Wn. Problemy z odczytaniem i interpretacją A spowodowane jednak były między innymi gęstym zapisem, bez odstępów pomiędzy systemami – na dopisywane później oznaczenia pedalizacji właściwie nie ma w A miejsca, co spowodowało nie zawsze dokładne ich umiejscowienie. Interpretacja A podana w tekście głównym koryguje położenie znaków  w t. 1-2 i 5 – naszym zdaniem są one w A umieszczone przed nutami, których dotyczą, czyli (por. oznaczenia w analogicznych figurach w t. 3-4) lub D. Odpowiednio przesuwamy też poprzedzające je znaki . Patrz też t. 17 i 18-20.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności KF , Niedokładności A

t. 1

Utwór: op. 28 nr 5, Preludium D-dur

Bez palcowania w A (→Wf,KFWn)

!!!   miniat: wycinek, tylko dolna 5-linia, szesnastki w tym takcie.                            Tu bez kliszy 

Palcowanie w Wa

EZnieU

..

Nic nie wskazuje, by palcowanie Wa mogło pochodzić od Chopina, mimo że jest niemal na pewno zgodne z jego zamysłem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 4

Utwór: op. 28 nr 5, Preludium D-dur

..

W KF (→Wn1) szesnastki h1-a1 nie są wydzielo­ne jako ósemki. Niewątpliwą pomyłkę kopisty poprawiono w Wn2 (→Wn3). Patrz też t. 36.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Błędy KF , Błędy powtórzone Wn

t. 5-6

Utwór: op. 28 nr 5, Preludium D-dur

Znaki  w A (→KF,WfWa)

!!!   miniat: wycinek, te takty, tylko dolna 5-linia, tu KF.                        TGTU = 2 x gwiazdka

Znaki  w Wn

t. 5 po ostatniej szesnastce; t. 6 przed ostatnią szesnastką

..

Nie licząc Wn, umiejscowienie gwiazdek zdjęcia pedału zostało w źródłach dość dokładnie odtworzone według A – różnice nie przekraczają pół szesnastki. Natomiast Wn ma w t. 5 pedał na cały takt, co jest na tyle dużym odstępstwem od zapisu KF, że można podejrzewać pomyłkę, np. wydrukowanie  z poprzedniego taktu. Niedokładnie odtworzono także znak w t. 6, przesuwając go w stronę końca taktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wn