Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Dedykacja w Wf (→Wn,Wa1) i Wa3

Bez dedykacji w Wa2

..

W Wa2 nie umieszczono dedykacji, ale przywrócono ją już w Wa3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje

t. 1

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Sztycharz Wn pomylił kolejność cyfr w oznaczeniu metronomu, umieszczając "48" zamiast "84".

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

..

Brak oznaczenia dynamicznego na początku utworu, dość rzadki u Chopina, w tym wypadku oznacza zdaniem redakcji dynamikę pośrednią między  a . Dla oznaczenia takiej dynamiki Chopin używał skrótu m.v. (mezza voce) ​​​​​​​, jednak niechętnie na początku utworu – por. Impromptu As op. 29.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Brak dynamiki na początku

t. 4

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Akcent długi w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.             TGTU

Akcent krótki w Wa

 

..

Precyzyjne rozróżnienie między długimi i krótkimi akcentami, charakterystycznymi dla notacji Chopina, oraz przydzielenie ich do prawej lub lewej ręki jest niemożliwe wobec braku autografu i widocznych niedokładności pierwszych wydań. W Wf w niektórych przypadkach można dostrzec różnice między akcentami, w mniejszym stopniu dotyczy to także Wn, natomiast adiustator Wa prawie wszystkie akcenty odtworzył jako krótkie. Nie można stwierdzić jednoznacznie, w których miejscach notacja Wf wiernie odzwierciedla pisownię Chopina (która też bywa nieprecyzyjna), a gdzie długość akcentu jest rezultatem przypadku czy niedokładności.
Staramy się odtworzyć intencję kompozytora, biorąc pod uwagę jego zwyczaje w tym zakresie, udokumentowane źródłowo w innych kompozycjach.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf

t. 5

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Prawdopodobny łuk motywiczny w Wf (→Wn,Wa)

Możliwy łuk przetrzymujący w Wf (→Wn,Wa)

..

Wobec braku [A] trudno ustalić czy łuk nad nutami g w Wf (→Wn,Wa) jest łukiem przetrzymującym te dźwięki, czy też motywicznym (w autografach Chopina kształt łuków pozwala na rozróżnienie obu tych rodzajów). Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobny jest tu łuk motywiczny.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Liga czy łuk