Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 4

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Akcent długi w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.             TGTU

Akcent krótki w Wa

 

..

Precyzyjne rozróżnienie między długimi i krótkimi akcentami, charakterystycznymi dla notacji Chopina, oraz przydzielenie ich do prawej lub lewej ręki jest niemożliwe wobec braku autografu i widocznych niedokładności pierwszych wydań. W Wf w niektórych przypadkach można dostrzec różnice między akcentami, w mniejszym stopniu dotyczy to także Wn, natomiast adiustator Wa prawie wszystkie akcenty odtworzył jako krótkie. Nie można stwierdzić jednoznacznie, w których miejscach notacja Wf wiernie odzwierciedla pisownię Chopina (która też bywa nieprecyzyjna), a gdzie długość akcentu jest rezultatem przypadku czy niedokładności.
Staramy się odtworzyć intencję kompozytora, biorąc pod uwagę jego zwyczaje w tym zakresie, udokumentowane źródłowo w innych kompozycjach.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf

t. 5

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Prawdopodobny łuk motywiczny w Wf (→Wn,Wa)

Możliwy łuk przetrzymujący w Wf (→Wn,Wa)

..

Wobec braku [A] trudno ustalić czy łuk nad nutami g w Wf (→Wn,Wa) jest łukiem przetrzymującym te dźwięki, czy też motywicznym (w autografach Chopina kształt łuków pozwala na rozróżnienie obu tych rodzajów). Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobny jest tu łuk motywiczny.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Liga czy łuk

t. 5-6

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

3 akcenty krótkie w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: nic.            Tu krótkie akcenty zamiast długich, t. 5-6

3 akcenty długie proponowane przez redakcję

..

We wszystkich źródłach 3 kolejne akcenty w t. 5-6 są krótkie. Uważamy to za niedokładność sztycharza i w tekście głównym proponujemy akcenty długie:

  • długie nuty – w tym wypadku punktowane półnuty g1 – na ogół są przez Chopina opatrywane akcentami długimi;
  • motyw na końcu t. 5 jest powtórzeniem motywu w t. 4, w którym akcent długi nie budzi w Wf wątpliwości.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 18

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Widełki od 1. nuty w Wf

!!!   miniat: nic

Widełki od 3. nuty w Wn

Widełki i cresc. w Wa

cresc. przesuniete pod widełki

..

Cresc. między widełkami w Wf (→Wn) niemal na pewno oddaje pisownię Chopina w [A]. W Wa obie wskazówki rozdzielono. Nieco późniejsze rozpoczęcie widełek w Wn to zapewne niedokładność sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn

t. 21

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Widełki do 3. ósemki w Wf (→Wn)

do końca główki 3. ósemki

Bez widełek w Wa1 (→Wa2)

Widełki nad pr.r. w Wa3

widełki zasięg jak TGTU, tylko nad pr.r.

Widełki do 4. ósemki proponowane przez redakcję

..

Widełki umieszczone w Wf (→Wn) są nieprecyzyjne: kończą się na wysokości 3. ósemki taktu. Proponujemy wydłużenie znaku do końca frazy. Sztycharz Wa1 (→Wa2) całkowicie przeoczył widełki. Uzupełnił je dopiero – nad pr.r. – adiustator Wa3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Błędy Wa