Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 5

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Prawdopodobny łuk motywiczny w Wf (→Wn,Wa)

Możliwy łuk przetrzymujący w Wf (→Wn,Wa)

..

Wobec braku [A] trudno ustalić czy łuk nad nutami g w Wf (→Wn,Wa) jest łukiem przetrzymującym te dźwięki, czy też motywicznym (w autografach Chopina kształt łuków pozwala na rozróżnienie obu tych rodzajów). Zdaniem redakcji, bardziej prawdopodobny jest tu łuk motywiczny.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Ligatura czy łuk

t. 5-6

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

3 akcenty krótkie w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: nic.            Tu krótkie akcenty zamiast długich, t. 5-6

3 akcenty długie proponowane przez redakcję

..

We wszystkich źródłach 3 kolejne akcenty w t. 5-6 są krótkie. Uważamy to za niedokładność sztycharza i w tekście głównym proponujemy akcenty długie:

  • długie nuty – w tym wypadku punktowane półnuty g1 – na ogół są przez Chopina opatrywane akcentami długimi;
  • motyw na końcu t. 5 jest powtórzeniem motywu w t. 4, w którym akcent długi nie budzi w Wf wątpliwości.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 14-15

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Wf (→Wn)

!!!   miniat: tylko górna 5-linia, tyle, żeby sie różne umiejscowienia con forza zmieściły.            Tu con forza między pięcioliniami, początek w t. 14 nad przedostatnią óśemką

Wa

między pięcioliniami ale tak jak w TGTU

Propozycja redakcji

..

Określenie con forza dotyczy niewątpliwie pr.r., gdyż dynamika l.r. została zdefiniowana już w t. 13. Umieszczenie go pomiędzy pięcioliniami mogło być wymuszone względami natury pozamuzycznej – w Wf nad partią pr.r. nie ma po prostu miejsca. Jeśli zaś napis ten w [A] znajdował się nad pr.r., to Chopin nie musiał sie troszczyć o jego precyzyjne umiejscowienie. Z tego względu w tekście głównym umieszczamy wskazówkę nad początkiem frazy, której dotyczy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 25-26

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Kreseczki w t. 25 w Wf (→Wa)

kreseczki dla cresc tylko t. 25

Bez kreseczek w Wn

Kreseczki do t. 27 proponowane przez redakcję

..

W Wf (→Wa) kreseczki wyznaczające zasięg crescenda są tylko w t. 25. Jest to z pewnością niedokładność, spowodowana zapewne przejściem na nową linię – oznaczanie zasięgu cresc. na tak krótkim odcinku nie miałoby sensu. Wniosek ten potwierdzają analogiczne t. 29-30, w których kreseczki są doprowadzone aż do . W Wn znaki całkiem pominięto w obu analogicznych miejscach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 37

Utwór: op. 16, Rondo Es-dur

Akcenty długie w Wf (→Wn)

4 długie EZTU

Krótkie akcenty w Wa

EZnieU

..

W tego typu kontekstach spotykamy w utworach Chopina zarówno krótkie, jak i długie akcenty. Bez autografu trudno więc rozstrzygnąć, które z nich Chopin miał na myśli w tym takcie. W tekście głównym zachowujemy pisownię źródła podstawowego, czyli Wf.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa