Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

funèbre w KG (→Wn), Wf1 (→Wf2Wa) i Wf5

Bez określenia w Wf3 (→Wf4)

..

Usunięcie programowego określenia charakteru Marsza w korekcie Wf3 (→Wf4) można z całą pewnością przypisać Chopinowi. Kompozytor zastąpił je neutralnym wskazaniem tempa Lento. Oryginalne określenie funèbre przywrócono ze zrozumiałych względów w Wf5 – wydanie przygotowano przecież wkrótce po pogrzebie Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

Bez określenia w KG (→Wn) i Wf1 (→Wf2Wa1)

Lento w Wf3 (→Wf4,Wf5) i Wa2

..

Określenie Lento zostało dodane przez Chopina w korekcie Wf3 (→Wf4,Wf5), niejako zamiast usuniętego równocześnie funèbre. Powtórzono je także – zapewne na podstawie Wf4 – w Wa2.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

Palcowanie dopisane w WfS

Bez palcowania lekcyjnego

..

Palcowanie zostało dopisane prawdopodobnie przez Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 1-22

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

..

W KG t. 1-14 są opatrzone kolejnymi numerami, użytymi następnie do skrótowego oznaczenia t. 55-68. Podobnie t. 15-22 oznaczone są literami a-h, wykorzystanymi następnie do skrótowego zapisania t. 23-30, 69-76 i 77-83.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 1-22

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. III

..

Amar, autograf fragmentu części środkowej Marsza, obejmuje tylko t. 31-38, toteż jest uwzględniany w uwagach tylko w tych taktach.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Źródła niekompletne