WfSz
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Amar - Autograf fragmentu marsza
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wf5 - Drugie wydanie francuskie
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2mar - Drugie wydanie niemieckie Marsza
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa1
porównaj
  t. 1

funèbre w KG (→Wn), Wf1 (→Wf2Wa) i Wf5

Bez określenia w Wf3 (→Wf4)

Usunięcie programowego określenia charakteru Marsza w korekcie Wf3 (→Wf4) można z całą pewnością przypisać Chopinowi. Kompozytor zastąpił je neutralnym wskazaniem tempa Lento. Oryginalne określenie funèbre przywrócono ze zrozumiałych względów w Wf5 – wydanie przygotowano przecież wkrótce po pogrzebie Chopina.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

notacja: Określenia słowne

Przejdź do tekstu nutowego