KG
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Amar - Autograf fragmentu marsza
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wf5 - Drugie wydanie francuskie
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2mar - Drugie wydanie niemieckie Marsza
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa1
porównaj
  t. 1-22

W KG t. 1-14 są opatrzone kolejnymi numerami, użytymi następnie do skrótowego oznaczenia t. 55-68. Podobnie t. 15-22 oznaczone są literami a-h, wykorzystanymi następnie do skrótowego zapisania t. 23-30, 69-76 i 77-83.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

notacja: Skróty pisowni i inne

Przejdź do tekstu nutowego

.