Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

Tytuł i dedykacja w KG

!!!   warianty jak poprzednio, (bez wyszczególniania Wn1a). Numerki zmienić odpowiednio na 11me 11, XI i 23

Tytuł i dedykacja w Wn1

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

..

Określenie  zostało w KG (→Wn) dopisane przez Chopina. Najprawdopodobniej podobnie było w pozostałych dwóch rękopisach edycyjnych Etiudy, służących za podkłady do Wf i Wa.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Autentyczne korekty KG

t. 1-5

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

w t. 5 w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: tylko ten metronom.         TGTU

w t. 1 w Wf

!!!     za Lento (nie jak w źródle!!!)

..

Umieszczenie w Wf oznaczenia metronomicznego na początku Etiudy jest z pewnością błędem. W wydaniu tym przyjęto – w całym op. 25 i innych utworach – rozwiązanie graficzne polegające na umieszczaniu wskazówek dotyczących metronomu nie nad nutami (obok określenia tempa), lecz we wcięciu pierwszej linii tekstu nutowego. Regułę tę zastosowano także tu, nie biorąc najwyraźniej pod uwagę, że jest to mylące wobec odmiennego tempa pierwszych czterech taktów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

w KG, Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: symbol metrum          tu TGTU

w Wf i Wn1

!!!         C

..

Użycie metrum  dziwi jedynie w Wn1, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia  w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym wypadku, prawidłowość i autentyczność metrum  jest niepodważalna wobec zgodnej wersji KG i Wa. Właściwe metrum przywrócono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , 4/4 czy 2/2

t. 4-5

Utwór: op. 25 nr 11, Etiuda a-moll

Łuk w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: 2. połowa t. 4 i 1. ćwierć t. 5, tylko dolna 5-linia, bez pedału.     Tu TGTU (łuk l.r. w t. 4 i Ped w t. 5)

Łuk Wf

!!!      łuk w t. 4 do kontynuacji + EZnieU w t. 5 (łuk i Ped)

..

Prawdopodobnie tylko jeden z tych łuków jest autentyczny, a różnica jest wynikiem odmiennej interpretacji zapisu [A], być może nieprecyzyj­ne­go. W tekście głównym podajemy łuk występujący w źródle podstawowym – KG (→Wn) – potwierdzony także w Wa. Doprowadzenie linii basu legato aż do A1 jest wprawdzie od strony wykonawczej również uzasadnione, ale fermata sugeruje przerwanie ciągłości biegu muzyki po t. 4.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach