Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Tytuł i dedykacja w A

!!!   miniat: jak poprzednio, tylko bez wyszczególniania Wn1a, bo jest identyczne z Wn1. No i numerki zmienić odpowiednio na 8me 8, VIII i 20

Tytuł i dedykacja w Wn1

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w A i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: nic.          TGTU (9 cyfr)

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

as-es1 w A (→Wn) i Wf

!!!   miniat: 4. i 5. ósemka, tylko dolna 5-linia, bez łuku.     TGTU

ges-esw Wa

..

Dolna nuta 4. ósemki była w A poprawiana przez Chopina z ges na as (podobnie w t. 2, 5, 6 i 22). W t. 1 rezultat poprawki nie jest na pierwszy rzut oka oczywisty i wersja Wa świadczy, że prawdopodobnie kopista przygotowujący podkład do tego wydania źle odczytał intencję Chopina.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Poprawki A , Błędy wynikające z poprawek , Zmiany akompaniamentu

t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

molto legato w A (→Wn) i Wa

!!!   miniat: nic.      TGTU

legato w Wf

!!!     przesunięte w lewo , jakby zamaist molto

..

Nie jest jasne, jak doszło do powstania różnicy określeń. Wf nie nosi śladów korekty (usuwania molto). W tekście głównym odtwarzamy zapis A (→Wn) i Wa

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

mezza voce w A (→Wn) i Wa

!!!   miniat: nic.         TGTU

Bez określenia w Wf

..

Przeoczenie jest zdaniem redakcji bardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem braku określenia mezza voce w Wf niż ewentualna poprawka Chopina, której efektem byłaby całkowita rezygnacja ze wskazania dynamiki na początku utworu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf