Zagadnienia : Dopiski WfD

t. 1

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: nic.          TGTU (9 cyfr)

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 6

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

..

Jako górną nutę seksty rozpoczynającej 2. połowę taktu Wf ma es2. Ten oczywisty błąd poprawiono w obu egzemplarzach lekcyjnych, zawierających naniesienia w tej Etiudzie – WfD i WfS.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Błędy Wf , Dopiski WfD , Dopiski WfS

t. 9-10

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Palcowanie (2-5, 2-5) w WfD

!!!   miniat: ostatnia grupa t. 9 i 4 ósemki t. 10, tylko górna 5-linia.              TGTU

Palcowanie (5, 2-5) w WfS

!!!    w t. 9 tylko '5' w mniejszym nawiasie, troszkę wyżej niż '2' z TGTU. W t. 10 = TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

..

Można się zastanawiać, czy 5. palec wpisany w WfS oznacza to samo palcowanie, które Chopin wpisał w WfD. Innymi słowy, czy palcowanie seksty des2-b2 należy tam rozumieć jako 2-5 czy 1-5. Zdaniem redakcji, znacznie bardziej prawdopodobna jest pierwsza możliwość, toteż w tekście głównym nie rozróżniamy tych wskazówek.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD , Dopiski WfS

t. 26-27

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Palcowanie wpisane do WfD

!!!   miniat: nic.       TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 27-28

Utwór: op. 25 nr 8, Etiuda Des-dur

Bez palcowania w A (→Wn) i Wa1

!!!   miniat: 1. triola t. 27, tylko górna 5-linia, bez górnego łuku i dynamiki.         Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wf

!!!      całe pod nutami (t. 27 aż do 1. ósemki t. 28)

Palcowanie wpisane do WfD

!!!      TGTU (nad i pod)

..

Palcowanie dolnego głosu Chopin dodał najprawdopodobniej korygując Wf (także w t. 28 i 29). Zwraca uwagę, że kompozytor uznał palcowanie górnego głosu za niewymagające wskazówek – por. Etiuda gis nr 6, t. 14-15. Wpis w WfD dowodzi, że co było oczywiste dla Chopina, mogło już takie nie być nawet dla tak utalentowanej uczennicy, jak panna O'Meara.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Dopiski WfD , Autentyczne korekty Wf