Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

Tytuł i dedykacja w KG

!!!    jak war 22 poprzednich etiud, tylko 3me Etude   i numer 3 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 3me, a zamiast I – III, zamiast 13 – 15)

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 3

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

Akcent w KG (→Wn) i Wa

!!!      TGTU

Bez znaku w Wf

..

Brak akcentu w Wf jest zapewne wynikiem przeoczenia sztycharza lub ewentualnie kopisty. Możliwe również, że sam Chopin, uzupełniając i poprawiając rękopisy edycyjne, pominął podkład do Wf przy dopisywaniu tego znaku.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 4

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

W Wa1 pominięto klucz basowy na końcu taktu. Tę oczywistą pomyłkę, nierzadką w Chopinowskich źródłach, poprawiono już w Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wa

t. 5-6

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

Bez oznaczeń w KG (→Wn) i Wf

Pedalizacja Wa

!!!       TGTU, tylko bez nawiasów

Wariantowa propozycja redakcji

..

Zdaniem redakcji, brak w KG (→Wn) i Wf wskazówek pedalizacji w t. 5-6 nie oznacza, że należy te takty wykonywać bez pedału. Skreślenia znaków pedalizacji, widoczne w KG w t. 5 (a także w t. 33, 35-36 i 47-48), świadczą raczej o dążeniu Chopina do prostoty zapisu niż o chęci zróżnicowania wykonania np. t. 1-2 (z pedałem) i 5-6 (bez pedału). Uważamy tym samym oznaczenia Wa w omawianych taktach za obowiązujące, jednak ze względu na ich brak w pozostałych źródłach, podajemy je w tekście głównym w nawiasie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 16

Utwór: op. 25 nr 3, Etiuda F-dur

..

Jako 4. ósemkę dolnego głosu l.r. Wf i Wa1 mają e. Ten oczywisty błąd niemal na pewno zdarzył się Chopinowi w [A], gdyż nuta na tej wysokości była początkowo wpisana także w KG. Poprawny tekst – oprócz KG (→Wn) – wprowadzono także w Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy Wa , Autentyczne korekty KG