Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

Bez tytułu i dedykacji w AT

!!!   miniat: jak w Etiudzie As nr 1. Tu pusto

Tytuł w AW i KDP

!!!     Etude, bez numeru (war. 11 z Et. As)

Tytuł i dedykacja w KG

!!!    jak war 22, tylko 2me Etude   i numer 2 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 2me, a zamiast I – II, zamiast 13 – 14) 

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

w AT

!!!   miniat: pasek z napisem szerokości Presto agitato.     Tu właśnie to

w AW

!!!     tylko Agitato

w KDP, KG (→Wn), Wf i Wa

!!!    TGTU (Presto z metronomem)

..

Chopin początkowo – w AT i AW – uważał Agitato za istotniejszą wskazówkę charakteryzującą Etiudę niż Presto, które wpisał tylko w AT. Ostatecznie jednak, przygotowując utwór do druku, zdecydował się pozostawić tylko Presto. Zdaniem redakcji może to odzwierciedlać zmianę charakteru utworu, być może wraz z krystalizowaniem się koncepcji całości opusu.
We wcześniejszych rękopisach nie podano tempa metronomicznego.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Zmiany określeń tempa

t. 1

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

w AW, KG (→Wn) i Wa3

!!!      miniat: tylko znak metrum.     Tu przekreślone C = TGTU

w KDP, Wf i Wa1 (→Wa2)

!!!     C nieprzekreślone

..

Użycie metrum  dziwi jedynie w KDP i Wa, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia  w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym wypadku, prawidłowość i auten­ty­czność metrum nie ulega tu najmniejszej wątpli­wo­ści – dwumiarowy takt zapisany jest w dwóch auto­grafach (AT i AW) oraz opartej na autografie KG.
Adiustacja Wa3 mogła być zrobiona po porównaniu z jednym z Wn.

AT ma metrum 2/4, co jest częścią pierwotnej notacji rytmicznej Etiudy, odnotowanej w sąsiedniej uwadze.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

Bez określenia w AT

!!!   miniat: przedtakt i pół t.1, obie pięciolinie, bez Presto i metronomu.       Tu pusta klisza 

sempre sotto voce w AW

!!!     pod l.r. (EZnieU)

 w KDP, KG (→Wn), Wf i Wa

..

W AW jedyną wskazówką o charakterze dynamicznym jest sempre sotto voce, wpisane pod partią l.r. W wersji przygotowanej do druku Chopin zastąpił je określeniem  odnoszącym się do obu rąk.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

t. 1

Utwór: op. 25 nr 2, Etiuda f-moll

legatiss. w AT

!!!   miniat: jak przy piano.       Tu legatiss. w t. 1 nad pr.r.

sempre legatissimo w AW

!!!    nad górną pięciolinią, od przedtaktu (EZnieU)

molto legato w KDP, Wf i Wa

!!!     EZnieU2

molto legato w KG

!!!      w t. 1, nad górną pięciolinią

molto legato w Wn

!!!    TGTU

..

W tekście głównym określenie molto legato umieszczamy w t.1 (zgodnie z KG), ale pomiędzy pięcioliniami, jak mają w Wf i Wa, z których jedno było najprawdopodobniej oparte na [A]. W ten sposób odtwarzamy być może pisownię [A], gdyż właśnie takie umiejscowienie nie dawało się w zadowalający graficznie sposób odtworzyć w źródłach opartych na tym autografie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany