Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 3

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Prawdopodobny akcent długi w A

Akcent krótki w Wn

Niedokładny zapis Wf

 w Wa

..

Nie jest jasne, czy akcent zapisany w A miał być raczej długi, czy krótki. Wn (→Wf) ma akcent krótki, a niedokładne umieszczenie znaku w Wf spowodowało mylną jego interpretację w Wa. Porównanie z analogicznymi t. 11, 51 i 59 przemawia zdaniem redakcji za długim akcentem także tu.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 5-9

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Staccato w t. 5 i 9 w A (→WnWf)

Bez znaków w Wa

..

W t. 5 i 9 Wa nie ma kropki staccato pod nutą D. Jest to prawdopodobnie wynik nieuwagi sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 10

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Kropka w A (→WnWf)

Bez znaku w Wa

..

Brak w Wa kropki staccato pod nutą jest zapewne wynikiem przeoczenia sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 17-29

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

A i Wn2 (→Wn3): 4 kropki w t. 17, 21, 25, 29

Wn1 (→Wf): 2 kropki w t. 21 i 29

Wa: 1 kropka w t. 21

..

Staccato dla nut w t. 17, 21, 25 i 29 zostało oznaczone przez Chopina w A. W Wn1 (→WfWa) pominięto kropki w t. 17 i 25, a w Wa dodatkowo także w t. 29. Adiustator Wn2 (→Wn3) uzupełnił brakujące znaki, być może na podstawie A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 20

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Kropka w A (→WnWf)

Bez znaku w Wa

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa