Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Palcowanie wpisane w WfS

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 1

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Tytuł w A (→Wn1)

Wf i Wn2 (→Wn3)

..

Zastąpienie 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu. Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 1

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Klinik w A

Kropka w Wn

Bez znaku w Wf (→Wa)

..

Nutę D opatrzono w Wn kropką, mimo że w A widać tu wyraźny klinik. W Wf (→Wa) w ogóle pominięto znak w tym miejscu (por. t. 13 oraz t. 5 i 9). W całym Mazurku jako znaki staccato pojawiają się w Wn (→WfWa) jedynie kropki.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf

t. 1-32

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

w A

 w Wn (→WfWa)

..

W taktach tych gwiazdki zdjęcia pedału stawiane są w A z reguły na końcu taktu, po 3. ćwierć­nucie l.r. (z wyjątkiem t. 17 i analog. oraz 1. volty t. 32). W Wn (→WfWa) wszystkie znaki wydrukowano pod 3. ćwierćnutą, co sugeruje – wbrew A – konieczność rytmicznego puszczania pedału w tym momencie. Problem występuje także w drugiej części Mazurka.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn

t. 2

Utwór: op. 24 nr 1, Mazurek g-moll

Kropka w A (→Wn)

Bez znaku w Wf (→Wa)

..

Brak kropki staccato w Wf (→Wa) jest zapewne wynikiem przeoczenia sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf