A - Autograf

Autograf

Autograf edycyjny dla firmy Breitkopf & Härtel.

Więcej »

Wn - Wydanie niemieckie

Wydanie niemieckie

Breitkopf & Härtel, Lipsk, numer wydawniczy 5647.
Wn1 ‒ Pierwsze wydanie niemieckie, XII 1835,
Wn2 ‒ Drugie wydanie niemieckie, VIII 1863, w którym poprawiono większość błędów,
Wn3 ‒ Późniejszy (ok. 1868), zadiustowany nakład Wn2.

Więcej »

Wf - Wydanie francuskie

Wydanie francuskie

M. Schlesinger, Paryż, numer wydawniczy M.S. 1070.
Wf1 ‒ pierwsze wydanie francuskie, XII 1835.

Dwa egzemplarze lekcyjne z naniesieniami Chopina:
WfD ‒ egzemplarz Camille
O'Méara-Dubois,
WfS ‒ egzemplarz Jane Stirling.

Więcej »

Wa - Wydanie angielskie

Wydanie angielskie

Wessel & Co, Londyn,
numer wydawniczy W & CoNo1645.
Wa1 ‒ pierwsze wydanie angielskie, IV 1836,
Wa2 ‒ drugi nakład Wa1, 1845, w tym Mazurku bez zmian w tekście nutowym,
Wa3 ‒ zmieniony nakład Wa2, od 1858.

Więcej »

Filiacja źródeł

                   

 

Zasady tworzenia tekstu głównego
Mazurka g-moll op. 24 nr 1

Za podstawę przyjmujemy Wf, które w procesie publikacji Mazurka jawi się jako najpóźniejsze źródło autentyczne. Błędy i niedokładności sztycharzy poprawiamy na podstawie A. Uwzględniamy zmiany i inne naniesienia w WfD i WfS, niektóre z nich uważamy za wyraz ostatecznej intencji Chopina w odniesieniu do pewnych detali.