Zagadnienia : Błędy wynikające z poprawek

t. 40-41

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A

 w KG (→Wn)

Bez znaku w Wf

 w Wa

..

Zarówno pominięcie znaku  w Wf, jak i jego nieznaczne wydłużenie w KG (→Wn) mają niewątpliwie przypadkowy charakter. Natomiast krótsze widełki w Wa mogą wynikać z interpretacji pisowni A – Chopin przedłużał napisany początkowo akcent długi i rezultat tych poprawek nie jest zupełnie jasny, gdyż część znaku w t. 41 ma postać pojedynczej poziomej linii.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Poprawki A , Błędy wynikające z poprawek , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 40

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Dwa łuki w A (prawdopodobna interpretacja→Wa)

Jeden łuk w A (możliwa interpretacja→Wf,KGWn)

..

W A nowy łuk zaczynał się pierwotnie nad ósemką F. Chopin poprawiał następnie łukowanie w tym miejscu, ale rezultat zmian nie jest całkiem jasny – w Wa odczytano poprawkę jako zmianę miejsca podziału, natomiast w KG (→Wn) i Wf jako połączenie łuków. Zdaniem redakcji obie interpretacje są uzasadnione:

  • na przerwanie łuku wskazuje dopisany fragment linii biegnący od krzyżyka i sugerujący rozpoczęcie nowego łuku; takie łukowanie jest zgodne z frazowaniem pr.r. i analogicznego t. 38;
  • za ciągłym łukiem przemawia pozostawienie nieskreślonego łuku pomiędzy F a Fis i sugerujący kontynuację sposób przedłużenia poprzedniego łuku; ciągły łuk odzwierciedlałby utrzymanie pozycji ręki.

Za bardziej prawdopodobną uważamy pierwszą z powyższych interpretacji i tę wersję podajemy w tekście głównym.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Błędy wynikające z poprawek

t. 53

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Partia pr.r. w A (→Wf,Wa).

miniatura+klisza: jak w opisie adnotacji

KG (→Wn1Wn2)

miniatura: wariant z KG jak w opisie; klisza transkrypcji: jak w opise wariantu KG, ale bez bemola; klisza redakcji: wariant z KG jak w opisie, z bemolem.

Wn3

, wariant KG jak w opisie (z bemolem przy es2)

..

W A początek taktu brzmiał pierwotnie:

Chopin zmienił go następnie na wersję, którą podają Wf i Wa:

Powyższą zmianę uwzględniono także w KG, w której jednak Chopin własnoręcznie zmienił to miejsce jeszcze raz; nową wersję wydrukowano na tej podstawie w Wn1 (→Wn2). Wersję tę uważamy za ostateczną z jednym wszakże zastrzeżeniem – uzupełniamy pominięty przy poprawce  obniżający e2 na es2. Uzupełnienie to, nie takie oczywiste bez znajomości historii Chopinowskich poprawek, wprowadzono dopiero w Wn3.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Poprawki A , Błędy wynikające z poprawek , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty KG

t. 55

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Odczyt dosłowny A (→KG,Wf1) – nuty e

Nuty es w Wf2 (→Wf3), Wa i Wn, interpretacja kontekstowa A (→KG,Wf1)

..

W A (→KG,Wf1) nie ma w tym takcie żadnych znaków chromatycznych. Nuty es (w różnych oktawach), występujące w dwóch poprzednich taktach i w kilku następnych, w tym w analogicznym t. 57, wskazują na pominięcie tu przez Chopina bemoli obniżających e na es, jedną z najczęstszych pomyłek, jakie zdarzało mu się popełniać. Wniosek ten potwierdza dodanie w Wf2 (→Wf3 obniżającego e3 na es3. W Wf3 dodano także dwa pozostałe potrzebne w tym takcie bemole, jednak jeden z nich postawiono błędnie przed górną nutą tercji, tak iż obniża g2 na ges2 (pomyłkę tę koryguje ołówkowy wpis w WfD, por. też t. 57). W Wn i Wa dodano wszystkie trzy niezbędne bemole.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Błędy wynikające z poprawek , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf

t. 69-70

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuk w A i Wf2 (→Wf3)

Bez łuku w Wf1

Łuk w KG (→Wn) i Wa

..
W Wf1 przeoczono łuk w l.r., co zostało poprawione w Wf2 (→Wf3).
W KG (→Wn) i Wa łuk jest przeciągnięty do pierwszej ósemki w takcie następnym. Kopistę i sztycharza Wa mógł zmylić nieskreślony ślad pierwotnej wersji znaku .

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Błędy Wf , Błędy wynikające z poprawek , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf , Niedokładności KG