Zagadnienia : Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych

t. 46

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Palcowanie wpisane w WfS

Bez palcowania lekcyjnego

..

W tekście głównym podajemy palcowanie dopisane najprawdopodobniej ręką Chopina w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 55

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Odczyt dosłowny A (→KG,Wf1) – nuty e

Nuty es w Wf2 (→Wf3), Wa i Wn, interpretacja kontekstowa A (→KG,Wf1)

..

W A (→KG,Wf1) nie ma w tym takcie żadnych znaków chromatycznych. Nuty es (w różnych oktawach), występujące w dwóch poprzednich taktach i w kilku następnych, w tym w analogicznym t. 57, wskazują na pominięcie tu przez Chopina bemoli obniżających e na es, jedną z najczęstszych pomyłek, jakie zdarzało mu się popełniać. Wniosek ten potwierdza dodanie w Wf2 (→Wf3 obniżającego e3 na es3. W Wf3 dodano także dwa pozostałe potrzebne w tym takcie bemole, jednak jeden z nich postawiono błędnie przed górną nutą tercji, tak iż obniża g2 na ges2 (pomyłkę tę koryguje ołówkowy wpis w WfD, por. też t. 57). W Wn i Wa dodano wszystkie trzy niezbędne bemole.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Błędy wynikające z poprawek , Błąd tercjowy , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf

t. 55

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

W WfD znajduje się ołówkowy wpis, pochodzący prawdopodobnie od Chopina – skreślenie błędnie zapisanego obniżającego g2 na ges2 i dopisanie prawidłowego znaku obniżającego e2 na es2

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 185

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

h1 (bez znaku) w A (→KG,Wf,Wa) i Wn3

h1 (z ) w WfJ

b1 w Wn1 (→Wn2)

..

W tekście głównym dodajemy ostrzegawczy przed h1 w pr.r. Identyczny ołówkowy dopisek, prawdopodobnie ręką Chopina, widać w WfJ.
Wersja Wn1 (→Wn2) to z pewnością błędna adiustacja, jedna z kilku w t. 185-186 – patrz uwagi na początku i w środku następnego taktu. W Wn3  obniżający h1 na b1 usunięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wn , Znaki ostrzegawcze , Dopiski WfJ