Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

w A

!!!   miniat: samo oznaczenie metronomu.     Tu półnuta=76

Wf (→Wn,Wa

!!!    TGTU

..

W tekście głównym podajemy określenie metronomiczne wprowadzone przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Tempo nieco szybsze, niż to, które Chopin wpisał w A, współgra ze zmianami rytmicznymi w kilku miejscach Etiudy – w t. 27 oraz 30 i 32 Chopin zrezygnował z użycia trzydziestodwójek.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

w A

!!!    miniat: pasek tekstowy "Etude Nro 12" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

w A

!!!  miniat: sam znaczek metrum.  Tu alla breve (przekreślone C)

w Wf (→Wn,Wa)

!!!   C nieprzekreślone

..

Oznaczenie metrum podajemy według A. Wprawdzie Wf (→Wn,Wa) ma , trudno jednak przypuścić, że zmiany metrum dokonano celowo, skoro w Wf oznaczenia  nie użyto w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, por. Etiudy C nr 1, cis nr 4 i F nr 8. Zjawisko to występuje także w innych utworach, nawet w zupełnie oczywistych przypad­kach, np. w Etiudach f op. 25 nr 2, Des op. 25 nr 8 czy f Dbop. 36 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

w A

!!!   miniat: sam znaczek.    Tu pionowy akcent

Wf (→Wn,Wa

!!!    zwykły akcent

..

W tekście głównym podajemy sugestywny i niewątpliwy akcent pionowy A. Trudno ocenić, czy zastąpienie go w Wf (→Wn,Wa) zwykłym akcentem było wynikiem ingerencji Chopina, czy niedokładności sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 12, Etiuda c-moll

..

W A określenie legatissimo zapisane jest w formie skrótu legatiss. W tekście głównym trzymamy się wersji wydań.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne