Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1-12

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

 w KG (→Wn) i Wf

!!! [miniatura z motywem t. 1-2]

 w Wa

!!![ po lewej w t. 3 trochę krótsze niż w TGTU; tak jak w pozostałych miejscach]

..

Źródła różnią się umiejscowieniem i zakresem widełek  w t. 1-2, 3-4, 9-10 i 11-12. Różnice zakresu dotyczą jedynie momentu rozpoczęcia znaków, które w KG w t. 1 i w Wf w t. 1, 3 i 9 zaczynają się od 2. nuty. Uważamy to za niedokładność notacji. W Wf i Wn widełki umieszczone są poziomo między pięcioliniami, podobnie w KG, choć znaki w t. 9-12 wpisane są na dolnej pięciolinii, co w druku jest nie do odtworzenia. Do tekstu głównego przyjmujemy układ graficzny Wa, który może odpowiadać notacji autografu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1-12

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Łuki nad motywami w KG, Wa i Wf

!!! [miniatura z motywem t. 1-2]

Dodatkowe łuki w Wn

..

Łuki pod pięciolinią w t. 1-4 i 9-12 zostały dodane w Wn z pewnością przez adiustatora, podobnie w t. 12-14 i wielu innych. Tego typu dublowanie oznaczeń występuje bardzo rzadko w źródłach autentycznych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Tytuł w Wa

!!!   [miniat: do uznania :)

Troisième Scherzo napis mniejszy, żeby się zmieścił przed dedykacją (z małym odstępem). Trzeba to zgrać z początkiem dedykacji, która musi być porządny kawałek dalej na prawo niż teraz]

KG (→Wn) i Wf

!!!   [j.w.       A Monsieur Adolphe Gutmann]

Propozycja redakcji

!!!   [TGTU (samo Scherzo)]

..

Proponujemy tytuł bez liczby porządkowej. W KG widać, że została ona dopisana później. Jest bardzo prawdopodobne, że pojawiające się niekiedy w tytułach numery były dodawane (nawet przez samego Chopina) ze względów marketingowych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Bez dedykacji w Wa

!!!   [miniat do uznania.

tu pusto

Dedykacja w KG (→Wn)

!!!   [= KG red]

Dedykacja w Wf

!!!!!!!!!! ZMIANA TGTU  !!!!!!!!!!!!

A son ami Adolphe Gutmann

zacząć tam gdzie w KG

..

Obie postaci dedykacji są zapewne autentyczne, wersja Wf może być jednak późniejsza. Co było powodem braku dedykacji w Wa, trudno stwierdzić.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dedykacje

t. 2-12

Utwór: op. 39, Scherzo cis-moll

Kropki staccato w Wa

!!! [miniatura z motywem t. 1-2; kropki nad, jak w TGTU]

Bez znaków w KG (→Wn) i Wf

..

Kropki staccato w t. 2, 4, 10 i 12 znajdują się tylko w Wa. Nie ma powodów, by wątpić w ich autentyczność.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach