A - Autograf

Autograf

Autograf-czystopis, przeznaczony na podkład dla pierwszego wyda­nia niemieckiego (Wn1), spo­rzą­dzony zapewne latem 1837 r. Źródło podstawowe.

Więcej »

Wf - Wydanie francuskie

Wydanie francuskie

M. Schlesinger, Paryż,
numer wydawniczy M.S. 2467.
Wf1 ‒ Pierwsze wydanie francuskie, od 29 X 1837
Trzy egzemplarze lekcyjne z naniesieniami Chopina:
WfD ‒ egzemplarz Camille
O'Méara-Dubois,
WfJ ‒ egzemplarz Ludwiki Jędrzejewicz,
WfS ‒ egzemplarz Jane Stirling.

Więcej »

Wn - Wydanie niemieckie

Wydanie niemieckie

Breitkopf & Härtel, Lipsk,
numer wydawniczy 5850.
Wn1 ‒ pierwsze wydanie niemieckie, od XI 1837,
Wn2 ‒ drugie wydanie niemieckie, od około 1853,
Wn3 (1866) i Wn4 (1867-1871) ‒ późniejsze, poprawiane nakłady Wn2.

Więcej »

Wa - Wydanie angielskie

Wydanie angielskie

Wessel & Co, Londyn,
numer wydawniczy W & Co 2166.
Wa1 ‒ pierwsze wydanie angielskie, od X 1837,
Wa2 ‒ poprawiony nakład Wa1,
od 1848-1851.

Więcej »

Filiacja źródeł

                      

Zasady tworzenia tekstu głównego
Impromptu As-dur op. 29

Za podstawę przyjmujemy A – jedyny zachowany rękopis – porównany z Wf1 i Wa1, które były oparte na odrębnych rękopisach. Bierzemy pod uwagę naniesienia Chopina w trzech egzemplarzach lekcyjnych – WfD, WfJ, WfS. Poprawiamy dość liczne – zwłaszcza w A i Wf – oczywiste przeoczenia znaków chromatycznych.