A - Autograf


Data: lato 1837
Tytuł: Impromptu
Dedykacja: Mlle la Csse de Lobau

Autograf-czystopis, przeznaczony na podkład dla pierwszego wydania niemieckiego (Wn1). Sporządzony został zapewne latem 1837 r., na co wskazuje uwaga napisana przez Chopina na stronie tytułowej (po francusku): "do publikacji 15 pażdziernika 1837". Rękopis, jak zwykle w przypadku podkładów do druku, zawiera elementy dopisane obcą ręką w trakcie przygotowywania wydania; w obrębie tekstu nutowego są to stawiane ołówkiem lub kredką znaki sztycharskie (liczby), określające planowany podział tekstu na systemy i strony, oraz kilkanaście znaków chromatycznych, przeoczonych rzekomo przez kompozytora. Ta adiustacja chromatyki została zrobiona wyrywkowo i wyjątkowo nieudolnie ‒ błędne znaki dopisane w t. 103 i 106 świadczą o zupełnym niezrozumieniu muzyki.

Zapis muzyczny charakteryzują:

  • dość liczne poprawki w formie skreśleń, przeróbek i wstawek, część ma charakter bieżących korekt, inne świadczą o trwającym wciąż procesie twórczym – Chopin retuszował pewne detale, zmieniając napisane wcześniej wersje (np. w t. 10, 65, 69),
  • dość duża liczba pominiętych przygodnych znaków chromatycznych, np. w t. 3, 16, 17, 71
  • z rozmachem, nie zawsze precyzyjnie pisane łuki,
  • wypisanie bez skrótów trzeciej części utworu, mimo iż jest ona w zasadzie dosłownym powtórzeniem pierwszej, w pewnych fragmentach zauważalne jest związane z tym osłabienie uwagi Chopina, który m.in. pominął szereg znaków, w tym pedalizację w t. 83-85, 87-90 i 103-104 oraz widełki dynamiczne w t. 87-88 i 90-94. Por. też uwagi do t. 93 i 121.

A stanowi podstawowe źródło tekstu Impromptu

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: M/198 (D/22)