WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej


Wydawca: M. Schlesinger
Data: 1837
Tytuł: Impromptu Pour le Piano
Dedykacja: Dédié à Mademoiselle CAROLINE DE LOBAU

Egzemplarz Wf1 ze zbioru należącego do siostry Chopina, Ludwiki Jędrzejewiczowej. Zawiera palcowanie i poprawki błędów, dopisane ołówkiem najprawdopodobniej przez Chopina.

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: D/497