Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie


Wydawca: M. Schlesinger
Data: 29-10-1837
Tytuł: Impromptu
Dedykacja: Mademoiselle CAROLINE DE LOBAU

Wf1 oparte jest na zaginionym rękopisie (autografie lub kopii). Wskazuje na to znaczna liczba drobnych różnic między AWf1, które trudno byłoby przypisać niedokładności kopisty lub sztycharza. Można przypuszczać, że zapis na ogół wiernie oddaje treść i układ graficzny podkładu. Adiustacja wydawcy  – o ile w ogóle miała miejsce – ograniczała się do minimum, co w połączeniu z niestarannością korekty przyniosło w efekcie sporą liczbę błędów (np. w t. 30, 38, 48).

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: 3301/n