WfD - Egzemplarz Dubois


Wydawca: M. Schlesinger
Data: 1837
Tytuł: Impromptu Pour le Piano
Dedykacja: Dédié à Mademoiselle CAROLINE DE LOBAU

Egzemplarz Wf1 ze zbioru utworów Chopina, należącego do jego uczennicy, Camille O'Méara. Zawiera dopisane ołówkiem przez kompozytora palcowania, poprawki błędów druku, linie precyzujące sposób wykonania ozdobników i inne wskazówki. Dopisek w t. 81 należy odczytać jako wariant wzbogacający brzmienie akordu.

Oryginał w: Bibliothèque Nationale, Paryż
Sygnatura: Rés. F. 980 (III, 1)