Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie


Wydawca: Wessel & Co.
Data: X 1837
Tytuł: Impromptu pour le Piano Forte
Dedykacja: A Mademoiselle la Comtesse Caroline de Lobau

Pierwsze wydanie angielskie, oparte na zaginionym rękopisie (autografie lub kopii). W Wa odnajdujemy szereg elementów, które nie występują w pozostałych źródłach. Pierwotnie kilka z nich było jednak napisanych także w A, w którym Chopin zmienił je następnie na inne. Poprawki takie są widoczne w t. 10, 17, 28, 69, 113, 115. Pozwala to przypuszczać, że podkład do Wa1 powstał wcześniej niż A.

Oryginał w: Bodleian Library, Oxford
Sygnatura: Mus. Inst. I. 46. (17)