WfS - Egzemplarz Stirling


Wydawca: M. Schlesinger
Data: 1837
Tytuł: Impromptu pour le Piano
Dedykacja: Dédié à Mademoiselle CAROLINE DE LOBAU

Egzemplarz Wf1 ze zbioru należącego do uczennicy Chopina, Jane Stirling. Zawiera wpisywane przez Chopina palcowanie i poprawki błędów. Duża część naniesień została przez pannę Stirling poprawiona atramentem, zapewne dla poprawienia ich czytelności i trwałości.

Oryginał w: Bibliothèque Nationale, Paryż
Sygnatura: Rés. Vma 241 (IV,29)