Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 2-14

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat: 3 ósemki t. 6 i 3 ósemki t. 10, ścieśnione, tylko l.r., z numerami taktów.       Tu pusta klisza

Pedalizacja Wf (→Wn1Wn1a)

!!!    TGTU (pedalizacja 2, 6, 10, 14) ale bez gwiazdki 10, a w t. 14 gwiazdka pod 3. ósemką

Wn2 (→Wn3Wn4Wn5) i Wa

!!!   TGTU, ale 14 gwiazdka pod 3. ósemką

Propozycja redakcji

!!!     TGTU

Alternatywna propozycja redakcji

!!!    4x gwiazdka po 3. ósemką, czyli w t. 6 i 14 inaczej niż TGTU

..

Dodane w korekcie Wf oznaczenia pedału w t. 2, 6 i analog. różnią się umiejscowieniem znaku zdjęcia pedału, który w t. 2 i 14 (a także 50) umieszczony jest pod 3. ósemką taktu, a w t. 6 – pod drugą. Zdaniem redakcji nie można wykluczyć, że Chopin nieco inaczej wyobrażał sobie pedalizację w t. 1-2 i 9-10 (pierwszy takt z pary bez pedału, a w drugim pedał na pół taktu), a inaczej w t. 5-6 i 13-14 (wszystkie takty z pedałem do 2. ósemki). Tę możliwość, w której znak  w t. 14 trzeba uznać za umieszczony niedokładnie, proponujemy w tekście głównym. Jako alternatywę podajemy jednolitą pedalizację t. 2, 6 i analog., w której  wypada każdorazowo w połowie taktu (wymaga to uznania  w t. 6 za zapisaną pomyłkowo).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 3-4

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

w A

!!!    miniat: pasek ze znakiem .       Tu 

Bez pedalizacji w Wf (→Wn,Wa)

!!!    puste

Propozycja redakcji

!!!    TGTU, na miniaturze trochę rozsunąć [con] i ped

..

W pisowni Chopinowskiej znaki , po których nie następuje  pojawiają się najczęściej na końcu utworów. W innych sytuacjach jest to przeważnie wynik przeoczenia, jednak niekiedy wydaje się, że Chopin chciał zaznaczyć wykonanie jakiegoś fragmentu z pedałem, lecz bez dokładnego oznaczenia każdego ruchu nogi. Właśnie z taką sytuacją mamy prawdopodobnie do czynienia w tym miejscu, gdyż oznaczenia pedału branego na każdą ósemkę mogłyby się po prostu nie zmieścić. W tekście głównym dla uniknięcia niejasności dodajemy con​. W wydaniach oznaczenie pedalizacji pominięto. Por. t. 11-12.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 3-11

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat: ten takt, ścieśniony, tylko dolna 5linia.      Tu pusta klisza

Pedalizacja Wf (→Wn1)

!!!    tr= t. 3: nowe TGTU, ale drugi Ped przed 4. ósemką;    red=nowe TGTU=Ped na 1, gwiazdka pod 3. ósemką, Ped pod 4. ósemką, gwiazdka na końcu;   t. 11: tylko Ped na 1 (w obu wersjach)

Wn2 (→Wn3Wn4Wn5)

!!!!    nowe TGTU (w obu taktach jak w t. 3 Wf red)

Wa

!!!    t.3=nowe TGTU; t. 11 Ped na 1 i gwiazdka na 2

Alternatywna propozycja redakcji

!!!    w obu taktach: Ped na 1, gwiazdka pod 2. ósemką Ped na 2, gwiazdka na końcu

..

Pedalizacja w t. 3 i analog., dodana przez Chopina w korekcie Wf, jest niekonsekwentna (t. 3 i 51 mają komplet znaków, ale odmiennie umiejscowionych) i częściowo niekompletna (w t. 11 jest tylko znak  na początku taktu). Drugi znak  w t. 3, umieszczony niedokładnie w Wf (→Wa), interpretujemy jako przypadający na 4. ósemkę taktu; tak samo odtworzono go w Wn. W tekście głównym podajemy uzupełnienie pedalizacji w t. 11 na wzór t. 3, podobny zabieg zastosowano w Wn2 (→Wn3Wn4Wn5). Jako rozwiązanie alternatywne proponujemy w obu taktach pedalizację wzorowaną na t. 51.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 4

Utwór: op. 10 nr 10, Etiuda As-dur

 w A i Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!   miniat: 2. połowa t. 4, tylko dolna 5-linia.    Tu TGTU

Bez znaku w Wf (→Wn1,Wa)

..

Brak znaku  to niewątpliwa pomyłka sztycharza Wf (→Wn1,Wa), poprawiona w późniejszych Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 5-13

Utwór: op. 10 nr 5, Etiuda Ges-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat: 3 ósemki t. 5 i 13, z odstępem i numerami taktów, ścieśnione, tylko l.r.      Tu pusta klisza

Pedalizacja w Wf

!!!    TGTU prócz gwiazdki w t. 13.

Wn

!!!    TGTU

Wa

!!!    TGTU w t. 5, w t. 10 gwiazdka pod 3. ósemką

..

Pedalizację w t. 5 i 13 dodał Chopin w korekcie Wf. Pominięto przy tym znak  w t. 13, co z pewnością jest pomyłką (sztycharza lub Chopina). Pominięty znak dodano w Wn, wzorując się na t. 5, i w Wa, w którym jednak  umieszczono w połowie taktu. W tekście głównym uzupeniamy znak na podstawie najprawdopodobniej autentycznej pedalizacji t. 5.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału