Zagadnienia : Brak znaku zdjęcia pedału

t. 3-4

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

w A

!!!    miniat: pasek ze znakiem .       Tu 

Bez pedalizacji w Wf (→Wn,Wa)

!!!    puste

Propozycja redakcji

!!!    TGTU, na miniaturze trochę rozsunąć [con] i ped

..

W pisowni Chopinowskiej znaki , po których nie następuje  pojawiają się najczęściej na końcu utworów. W innych sytuacjach jest to przeważnie wynik przeoczenia, jednak niekiedy wydaje się, że Chopin chciał zaznaczyć wykonanie jakiegoś fragmentu z pedałem, lecz bez dokładnego oznaczenia każdego ruchu nogi. Właśnie z taką sytuacją mamy prawdopodobnie do czynienia w tym miejscu, gdyż oznaczenia pedału branego na każdą ósemkę mogłyby się po prostu nie zmieścić. W tekście głównym dla uniknięcia niejasności dodajemy con​. W wydaniach oznaczenie pedalizacji pominięto. Por. t. 11-12.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 32

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

Bez znaku w A (→WfWn1)

!!!    miniat:    ten takt od 2. ósemki, tylko dolna 5linia.     Tu pusta klisza

 w Wn2 (→Wn3Wn4) i Wa

!!!   TGTU

..

Brak  w A (→WfWn1) w tym wypadku trzeba uznać po prostu za przeoczenie.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Błędy A , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 33-34

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

 w A

!!!    miniat: dwie ósemki t. 33 + po odstępie ostatnia 8ka i 1. w t. 34 + po odstępie ostatnia w t. 34. Tylko dolna 5linia.       Tu jeden ped na początku 33

Dwa  w Wf

!!!    tylko ped 33 i 34

 w Wn1

!!!   tylko 34

  dwa razy w Wa

!!!   w obu taktach (całe takty)

  w Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!   tylko 34

Propozycja redakcji

!!!!!!!!!!!!   NOWE  TGTU    !!!!!!!!!!!!!!!    Ped 33, jak jest, a po nim [come prima] krojem typu cresc. (może być przerobione [con] ze starego TGTU

..

Zdaniem redakcji A przedstawia jedyną miarodajną wersję pedalizacji tych taktów i całej dalszej części Etiudy. Wersje wydań są prawdopodobnie następstwem błędu Wf, próby jego naprawienia przez Chopina w ostatniej korekcie i późniejszych dowolnych uzupełnień adiustatorów Wn i Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Brak znaku zdjęcia pedału , Niedokładności A

t. 44-47

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

Bez znaków w A

!!!    miniat: ostatnia ósemka każdego z t. 44-47, tylko l.r., z numerami taktów.      Tu pusta klisza

 w Wf

!!!   na końcu t. 45

 w Wn i Wa

!!!      na końcu 45 i 47

Propozycja redakcji

!!!    TGTU = to co w [ ]

..

Znaki  wpisane w A w t. 44 i 46 mają – tak jak w t. 33 – znaczenie pedale come prima. Ponieważ w analogicznych t. 25-28 Chopin oznaczył precyzyjną pedalizację, w tekście głównym proponujemy uzupełnienie wzorowane na tych wskazówkach. Pojawiające się w wydaniach znaki  są z pewnością dodatkiem sztycharzy lub adiustatorów.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Adiustacje Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 53-54

Utwór: op. 10 nr 11, Etiuda Es-dur

Pedalizacja A

!!!   miniat: te 2 takty, tylko dolna 5linia, trochę ścieśnione.     Tu TGTU 

Wf (→Wn1)

!!!    tylko ped i * na 3 w t. 53 (2 środkowe znaki z TGTU)

Wn2 (→Wn3Wn4)

!!!    To co Wf + gwiazdka pod 1. akordem 53

Wa

!!!    gwiazdka jak Wn2 i ped pod pauzą 53. Potem TGTU + gwiazdka na końcu t. 54

..

W Wf pominięto znak  w t. 53 i znak  w t. 54. Są to z pewnością błędy. W Wn2 (→Wn3Wn4) i w Wa dodano znak  na początku t. 53. W Wa dodano także  w t. 54. W tekście głównym podajemy jedyną autentyczną pedalizację A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Brak znaku zdjęcia pedału