Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie


Wydawca: Breitkopf & Härtel
Data: XI 1837
Tytuł: Impromptu
Dedykacja: Mademoiselle LA COMTESSE DE LOBAU

Wn1 sporządzono na podstawie A. Tekst podkładu poddany został adiustacji, przede wszystkim uzupełniono przygodne znaki chromatyczne. Część znaków wpisano wprost do A, inne pojawiają się dopiero w druku. Znaki błędnie dopisane w A usuwano następnie w egzemplarzu korekcyjnym, tak iż w gotowym Wn1 ich nie ma. Ostatecznie, jeśli chodzi o poprawność notacji chromatycznej, Wn1 jest wśród pierwszych wydań przygotowane najstaranniej. Wydanie zawiera szereg błędów wysokościowych, niedokładności widoczne są także w oznaczeniach wykonawczych, zwłaszcza łukach.

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: 2448/n