Wn3 - Drugi nakład Wn2


Wydawca: Breitkopf & Härtel
Data: 1866
Tytuł: Impromptu
Dedykacja: dédié à Mademoiselle LA COMTESSE DE LOBAU

W Wn3 skorygowano kilka poważnych błędów Wn2, np. w t. 50. Poprawiono również, zapewne przez analogię z t. 80, błąd Chopina w t. 64.

Oryginał w: Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawa
Sygnatura: 1749/n