Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Oznaczenie tempa w AI

A (→WnWfWa)

..

Przygotowując Mazurka do druku, Chopin w A (→WnWfWa) zrewidował i uprecyzyjnił początkowe określenia wykonawcze: inaczej niż w AI określił tempo oraz dodał wskazanie metronomu i con anima.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Zmiany określeń tempa

t. 1

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Dedykacja w AI

Tytuł i dedykacja w A (→Wn1)

Wf i Wn2

..

AI nie ma tytułu, a wpisana dedykacja różni się od późniejszej, którą Chopin w A (→WnWfWa) opatrzył całe opus. Zastąpienie w Wf i Wn2 4 Mazurkas przez Quatre Mazurkas nie zmienia treści autentycznego tytułu wpisanego w A (→Wn1). Natomiast uzupełnienie tytułu w Wa jest z pewnością nieautentyczne, wydawca angielski dodawał zresztą określenie Souvenir de la Pologne do każdego kolejnego opusu Chopinowskich mazurków.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wa

t. 1-12

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Łuk w AI

Bardziej prawdopodobne odczytanie łuków A

Mniej prawdopodobne odczytanie łuków A (→WnWfWa)

..

Pierwszy łuk Mazurka rozpoczyna się w A od kreski taktowej, co pozwala na dwojaką interpretację. Także łuk na końcu t. 12 (1. volta) można odczytać jako obejmujący tylko dwie ósemki lub dłuższy. Porównanie z podobnymi sytuacjami w t. 6-7, 24-25 i 30-31 pozwala uznać dłuższe łuki za bardziej prawdopodobną interpretację pisowni A. W Wn (→WfWa) podano krótsze łuki. W AI łuk w t. 1-2 nie obejmuje przedtaktu, a w t. 12 (1. volta) w ogóle nie ma łuków.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładne łuki A

t. 1-7

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

Akcenty długie w A (→WnWfWa)

Bez znaków w AI

..

AI nie ma akcentów przy gw t. 1, 3 i 7 (podobnie w t. 25, 27 i 31). Omawiane takty należą do nielicznych miejsc, w których w Wn (→WfWa) odtworzono w miarę dokładnie Chopinowskie akcenty długie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie

t. 1

Utwór: op. 24 nr 3, Mazurek As-dur

 w A i prawdopodobne odczytanie Wn2

 w Wn1 (→WfWa) i możliwe odczytanie Wn2

Bez pedału w AI

..

Chopin wpisał w A znak na końcu taktu, wyraźnie po 3. ćwierćnucie l.r. W Wn1 (→WfWa) znak umieszczono pod 3. ćwierćnutą. Notacja Wn2 jest niejasna – gwiazdka znajduje się pod ostatnim akordem, ale zauważalnie przesunięta w prawo; można to uważać za próbę zbliżenia zapisu do pisowni A.

AI nie ma tu pedalizacji ze względu na odmienną wersję partii l.r.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn