Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 43, Tarantela

KF3 (→WfWw)

A, Wn

..

W A i Wn na początku utworu nie ma żadnych oznaczeń dynamicznych. W KF3 (→WfWw) wprowadzono oznaczenie  i umieszczono je na początku t. 1; nie ma powodu, by wątpić w jego autentyczność. Za Wa podajemy w tekście głównym wariant z oznaczeniem w przedtakcie.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku

t. 4

Utwór: op. 43, Tarantela

Wn2 (→Wn3Wn4)

A, KF3 (→WfWw), Wa, Wn1

..

W A, KF3 (→WfWw), Wa oraz Wn1 przy półnucie cna 1. miarę pr.r. nie ma kropki przedłużającej. Kropka taka pojawia się jednak przy powtórzeniu tematu w analogicznym t. 180, co pozwala z dużym prawdopodobieństwem uznać zapis t. 4 za niedokładny. Odpowiedniej adiustacji dokonano już w Wn2 (→Wn3Wn4).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy rytmiczne , Błędy A

t. 5

Utwór: op. 43, Tarantela

..

Dodajemy  ostrzegawczy przy des1 w pr.r.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

t. 5-6

Utwór: op. 43, Tarantela

A, KF3 (→WfWw), Wa, Wn4

Wn1 (→Wn2Wn3)

..

Brak łuku w Wn1 (→Wn2Wn3) na przełomie t. 6 i 7 można z dużym prawdopodobieństwem uznać za omyłkę kopisty lub sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn

t. 6

Utwór: op. 43, Tarantela

A, KF3 (→WfWw), Wa, Wn1 (→Wn2)

Wn3 (→Wn4)

..

W Wn3 (→Wn4) dźwięk c1 przedłużono dowolnie do wartości ćwierćnuty z kropką. 

W Wn1 (→Wn2Wn3) pojawia się niewiadomego pochodzenia nieuzasadniony  ostrzegawczy przed g1.

Podobne odmiany tekstu pojawiają się w t. 14.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn