Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 12-13

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

Bez znaku w Afrag

!!!   miniat: corel, t. 68 i 1. miara 69, tylko górna 5-linia.                      Tu bez kliszy 

 w A1 (odczyt dosłowny→Wf1)

EZnieU

 w A1, interpretacja kontekstowa

EZnieU t. 12 + EZnieU1 t. 13

 w Wn i Wa

EZTU

..

Wpisane w A1 widełki należy zdaniem redakcji interpretować jako kończące się przed określeniem w t. 13. Chopin najprawdopodob­niej napisał bowiem najpierw górne ramię (być może przed wpisaniem ), a następnie końcówką dolnego ramienia wskazał moment zakończenia znaku. Interpretację tę potwierdza znak A1 w t. 36 i oparta na [A2] pisownia Wn (w Wn2 znak skrócono w stosunku do Wn1, co nie wpływa na jego znaczenie). W Wf odczytano znak według długości górnego ramienia, przy czym w Wf2 odtworzono go niedokładnie. Nie jest jasne, jak doszło do skrócenia znaku w Wa – być może przez analogię do t. 36.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Poprawki A , Niedokładności Wa , Widełki dynamiczne kontynuujące , Niedokładności A

t. 56

Utwór: op. 50 nr 1, Mazurek G-dur

 w A1

!!!   miniat: wycinek, tylko górna 5-linia, 3. miara (tyle co ten znak).                         EZTU bez nawiasu

Akcent długi w Wf1

pod ćwierćnutą c1 zamiast widełek

Bez znaku w Wn

Krótki akcent w Wa i Wf2

Wariantowa propozycja redakcji

EZTU w nawiasie

..

Znak w A1, choć można w nim widzieć akcent długi (jak to odczytano w Wf1), może mieć zdaniem redakcji znaczenie diminuenda, toteż pozostawiamy mu jego realną długość. W tekście głównym podajemy znak w nawiasie, gdyż nie ma go w Wn, z którego pochodzi  w następnym takcie, i nie ma pewności, czy Chopin uważałby go za zgodny z oznaczeniami dynamicznymi Wn.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa