Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Bez oznaczenia w Atut

!!!   miniat: nic.                  Tu pusta klisza 

Tempo metronomiczne w Wf (→Wn,Wa)

TGTU

..

Brak oznaczenia metronomicznego w Atut dowodzi, że Chopin dodał je w korekcie Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

 w Atut, odczyt dosłowny

!!!   miniat: przedtakt i i 1. nuta t. 1, tylko górna 5-linia, bez określenia tempa.                Tu EZnieU (znak i przerwana kreska taktowa)

 w Atut, możliwa interpretacja

EZnieU1 = znak i kreska taktowa

 w Atut (inna interpretacja→WfWn,Wa)

EZTU

..

Sposób, w jaki znak  jest wpisany w Atut, sprawia, że nie jest jasne, czy znak dotyczy początku utworu, czy początku t. 1, jak to odczytano w Wf (→Wn,Wa). W tekście głównym przyjmujemy to drugie odczytanie, gdyż zgodnie z najczęściej stosowaną regułą określenia wpisywane są w miejscu, od którego obowiązują, lub nieco wcześniej. Znak dynamiczny po kresce taktowej oddzielającej przedtakt jest zjawiskiem spotykanym w Chopinowskich autografach – por. np. Etiudę a op. 25 nr 4.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki położone centralnie

t. 1-2

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

Łuk w Atut (→WfWa,Wn1Wn2)

!!!   miniat: nic.                 TGTU

Bez łuku w Wn3

..

Brak łuku w Wn3 wydaje się być przeoczeniem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 4

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

..

W Atut brak  podwyższającego dolną nutę l.r. na 3. mierze taktu. Tę oczywistą niedokładność poprawiono w Wf (→Wn,Wa). Podobnie w t. 12.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Autentyczne korekty Wf , Niedokładności A

t. 6-7

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. I

..

W Wn dodano kasowniki ostrzegawcze przed g1 w ostatnim akordzie t. 6 i przed oktawą G-g w t. 7.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn